Scroll Top
Bosiljke Đurić 31, 16000 Leskovac

Odustajanje

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac ‘Izjave o odustanku od ugovora’ možete dostaviti na e-mail adresu office@chili-max.com ili na adresu prodavca.

-Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

-Potrošač na našoj web prodavnici ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslao prodavcu u
roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac a koje nije prevoznik.

-Kupac snosi troškove koji nastaju pri vraćanju robe. Robu je potrebno u originalnoj ambalaži dostaviti na našu adresu.

-Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i sa svim komponentama, mora biti priložen originalni račun i obrazac – izjava o odustanku od ugovora.

-Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

-Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34 i 35 ovog zakona.

-Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.