Scroll Top
Bosiljke Đurić 31, 16000 Leskovac
Kapsaicin

Kapsaicin (lat.capsaicin) je otkrio Christian Friedrich Buchoiz 1816 godine i dao mu ime kapsicin zbog roda capsicum.
Međutim zbog nečistog ekstrakta na njegovom daljem izdvajanju je radio John Clough Thresh (1876) koji ga je izolovao u gotovo čistoj formi, da bi Karl Micko (1898) na kraju izolovao potpuno čist alkaloid.
Kapsaicin je najverovatnije nastao kao produkt sekundarnog metabolizma chilija kao prirodni odbrambeni mehanizam protiv raznih neprijatelja kao sto su sisari, gljivice, vaši itd.

Čist kapsaicin je isparljiv, bez mirisa, hidrofoban, bezbojan, kristalno voskaste forme, postijan pri kuvanju. Prvi ga je opisao i formulisao E. K. Nelson 1919 godine.
Rastvara se u mastima, uljima. Pripada alkaloidima.
Prvi put je sintetizovan 1930 godine od strane Ernst Spath i Stephn F. Darlig.
Japanski hemičari S. Kosuge i Y. Imagaki su 1961 godine prvi izolovali kapsaicin iz chilija, a najviše je zastupljen u placenti ploda (mesto koje drži semena). Polazne supstance za sintezu kapsaicina su dve amino kiseline, fenilalanin i valin. Fenilalanin se transformiše u vanililamin, pa u fenil propanoida, a valin se transformiše u 8-metil-nonensku kiselinu, koja uz pomoć kapsaicin sintetaze sa vanililaminom gradi kapsaicin.
Seme ne sadrzi kapsaicin, već se nalazi u placenti ploda, zatim u mesu (perikarp) ploda.

– Kontaktirajte nas –

Bosiljke Đurić 31, 16000 Leskovac

+381(0)64-033-17-16

+381(0)60-067-111-8

office@chili-max.com